Εισαγωγή Μετά την καθιέρωση της ανοσοθεραπείας στο μελάνωμα, έχει εισαχθεί στη θεραπευτική φαρέτρα των περισσότερων συμπαγών όγκων. Ένας από αυτούς είναι και ο προχωρημένος μη μικροκυτταρικός καρκίνος πνεύμονα, στον οποίο αποτελεί την πρώτη γραμμή θεραπείας σε συνδυασμό με την πλατινούχο χημειοθεραπεία. Παρά το ευνοϊκότερο προφίλ ασφάλειας της ανοσοθεραπείας σε σύγκριση με την χημειοθεραπεία, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν κάποιες φορές σοβαρές διαμεσολαβούμενες από το ανοσοποιητικό σύστημα ανεπιθύμητες ενέργειες.

Σκοπός Η περιγραφή ενός περιστατικού ηπατίτιδας από ανοσοθεραπεία grade 4.

Μέθοδοι Άρρεν ασθενής 67 ετών προσήλθε στο ΤΕΠ λόγω ίκτερου και κνησμού. Ο ασθενής είχε διαγνωστεί με μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (πλακώδες) το 2019, οπότε και υπεβλήθη σε χειρουργείο ακολουθούμενο από 4 κύκλους επικουρικής χημειοθεραπείας. Το 2021 έγινε διάγνωση υποτροπής υπό τη μορφή πνευμονικών όζων άμφω. Έτσι ξεκίνησε συστηματική θεραπεία 1ης γραμμής (ανοσοθεραπεία) με Nivolumab τον 06/2021, με μερική ανταπόκριση. Μετά από 8 κύκλους θεραπείας έγινε προσωρινή διακοπή λόγω κολίτιδας σχετιζόμενης με το ανοσοποιητικό, ενώ μετά από 3 μήνες διακοπής έλαβε άλλη μία δόση Nivolumab (8 μέρες πριν την εισαγωγή). Ο ασθενής αναφέρει από μηνός ικτερική χροιά δέρματος/επιπεφυκότων.

Αποτελέσματα Διαπιστώθηκε διαταραχή της ηπατικής βιοχημείας στις εξετάσεις αίματος με αύξηση τρανσαμινασών και χολοστατικών, καθώς και άμεση υπερχολερυθριναιμία: SGOT x30N, SGPT x15N, ALP x1,5N, γGT x3N, χολερυθρίνη x20Ν (άμεση), INR=1,8. Διενεργήθηκε περαιτέρω έλεγχος (ιολογικός και κολλαγονικός) για τη διερεύνηση της αιτίας της ηπατοκυτταρικής βλάβης, ο οποίος ανέδειξε θετικά αντιπυρηνικά αντισώματα (ΑΝΑ, 1/320). Χορηγήθηκε μεθυλ-πρεδνιζολόνη 1 mg/kg/μέρα με αργή πτώση των ηπατικών δεικτών. Όταν έπεσε το INR στο 1,4 διενεργήθηκε βιοψία ήπατος, η οποία ανέδειξε σοβαρές αλλοιώσεις χολοστατικής ηπατίτιδας σε αποδρομή με ανώριμή ήπια πυλαία/περιπυλαία και κολποειδική ίνωση, συμβατή με ηπατοτοξικότητα από nivolumab.

Συμπεράσματα Οι σχετιζόμενες με το ανοσοποιητικό ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για τη ζωή των ασθενών. Μία τέτοια είναι η ηπατίτιδα, η οποία απαιτεί άμεση έναρξη κορτικοστεροειδών με πολύ αργό tapering.

Abstract ID
AA-072

Συγγραφέας