ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δια βίου δίαιτα ελεύθερη γλουτένης (ΔΕΓ) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής των ασθενών με κοιλιοκάκη. Η ΔΕΓ έχει συσχετιστεί με αύξηση του σωματικού βάρους, των προσλαμβανόμενων λιπιδίων και υδατανθράκων καθώς και της εμφάνισης μεταβολικού συνδρόμου. Επιδημιολογικά δεδομένα αναφέρουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος (ΜΑΛΝΗ) σε ασθενείς με κοιλιοκάκη σε ΔΕΓ, εντούτοις κλινικά (real life) δεδομένα είναι περιορισμένα.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή της συχνότητας της ΜΑΛΝΗ σε Έλληνες ασθενείς με κοιλιοκάκη σε ΔΕΓ.

 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΙ

Ανασκοπήθηκαν οι φάκελοι ενηλίκων ασθενών από το ειδικό ιατρείο κοιλιοκάκης. Αξιολογήθηκαν οι ασθενείς που πληρούσαν τα παρακάτω κριτήρια: 1) ιστολογικά επιβεβαιωμένη κοιλιοκάκη, 2) συμμόρφωση στη δίαιτα ελεύθερη γλουτένης > 1 έτος (φυσιολογικός ορολογικός έλεγχος, απουσία συμπτωμάτων, απουσία εκούσιας ή ακούσιας λήψης γλουτένης), 3) να έχει γίνει τουλάχιστον μία φορά υπερηχογράφημα ήπατος, 4) να μην υπάρχει γνωστό ιστορικό χρόνιας ηπατικής νόσου ή κατάχρησης αλκοόλης.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανασκοπήθηκαν οι φάκελοι 213 ασθενών με κοιλιοκάκη. Αναλύθηκαν τα δεδομένα από 94 ασθενείς (Α: 28% (26), Γ: 72% (68), μέση ηλικία διάγνωσης 35 έτη (28-65έτη), μέση διάρκεια διάγνωσης & λήψης ΔΕΓ 7 έτη (2-28έτη)) που πληρούσαν όλα τα κριτήρια εισαγωγής. Η μέση τιμή ΒΜΙ ήταν 24.1 kgr/m2 (19.2-30.2), 5/94(5%) είχαν σακχαρώδη διαβήτη, 4/94(4%) δυσλιπιδαιμία και 2 ασθενείς (2%) παθολογική τιμή σε τουλάχιστον ένα ηπατικό ένζυμο. Παρουσία ηπατικής στεάτωσης στο υπερηχογράφημα ήπατος αναφέρεται σε 31/94 ασθενείς (33%). Οι ασθενείς με λιπώδες ήπαρ (31) έναντι αυτών με φυσιολογικό υπερηχογράφημα (63) είχαν: μέση τιμή ΒΜΙ 25.3 kgr/m2(20.2-30.2) vs 22.5 kgr/m2 (19.2-27.5), φυσιολογικές τιμές BMI (< 25 kgr/m2) 17/31 ασθενείς (55%) vs 39/63 (62%) και υπέρβαρους (>25 kgr/m2) 14/31 (45%) vs 24/63 (38%), 3 vs 2 είχαν σακχαρώδη διαβήτη, 2 vs 2 δυσλιπιδαιμία και 1 vs 1 ασθενής παθολογική τιμή ηπατικών ενζύμων.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε ελληνικό πληθυσμό ενηλίκων ασθενών με κοιλιοκάκη και συμμόρφωση στη ΔΕΓ, το ένα τρίτο έχει μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό παρατηρείται συχνά σε ασθενείς με φυσιολογικό σωματικό βάρος. Επιπρόσθετες διαιτητικές συμβουλές πιθανά να είναι μακροπρόθεσμα ωφέλιμες.

Abstract ID
AA-018
Presenting Author
Μάθου Ν.
Presentation monitor

Συγγραφέας