Η συχνότητα της Μη Αλκοολικής Λιπώδους Νόσου του Ήπατος (ΜΑΛΝΗ) στα παιδιά αυξάνεται συνεχώς. Η τροποποίηση του τρόπου ζωής είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στη διαχείρισης της παιδιατρικής ΜΑΛΝΗ. Παρόλο που έχει διεξαχθεί ένας σημαντικός αριθμός κλινικών μελετών, δεν υπάρχουν έως σήμερα σχεδόν καθόλου εγκεκριμένα φάρμακα ή συμπληρώματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της παιδιατρικής ΜΑΛΝΗ.

Στόχος της μελέτης μας ήταν η συστηματική ανασκόπηση της τρέχουσας βιβλιογραφίας και η διενέργεια μιας μετα-ανάλυσης δικτύου για τη σύγκριση των διαφορετικών θεραπευτικών παρεμβάσεων στην παιδιατρική ΜΑΛΝΗ.

Έγινε χρήση των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων Pubmed/Medline, Embase και Scopus όπου αναζητήθηκαν μελέτες σχετικές με την αντιμετώπιση της παιδιατρικής ΜΑΛΝΗ. Τα πρωτεύοντα καταληκτικά σημεία ήταν αλλαγές στις συγκεντρώσεις της ALT. Τα δευτερεύοντα αποτελέσματα ήταν αλλαγές στις συγκεντρώσεις της AST, λιπιδαιμικές και λοιπές βιοχημικές παράμετροι καθώς και στον δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Η αξιολόγηση της μεταβατικότητας πραγματοποιήθηκε με σύγκριση της κατανομής των πιθανών τροποποιητών επίδρασης στις συγκρίσεις της διαφοράς.

Η μελέτη μας περιλάμβανε 1241 συμμετέχοντες από 18 μελέτες. Διαφορετικές παρεμβάσεις όπως Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και τα προβιοτικά φαίνεται να ασκούν πιθανά ευεργετικά αποτελέσματα στη θεραπεία της παιδιατρικής ΜΑΛΝΗ. Η Βιταμίνη D και βιταμίνη Ε ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις φαίνεται επίσης να έχουν ευεργετική επίδραση σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών.

Συμπερασματικά, αρκετές παρεμβάσεις όπως τα Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα προβιοτικά, η βιταμίνη D και η βιταμίνη E θα μπορούσαν να συνδυαστούν με την τροποποίηση του τρόπου ζωής για τη διαχείριση της παιδιατρικής ΜΑΛΝΗ. Οι αποφάσεις θα πρέπει να εξατομικεύονται με βάση το προφίλ του κάθε ασθενούς. Περαιτέρω μελέτες με βέλτιστη μεθοδολογία απαιτούνται για την εξαγωγή ασφαλών και εφαρμόσιμων συμπερασμάτων στη διαχείριση της παιδιατρικής ΜΑΛΝΗ.

Abstract ID
AA-016
Presenting Author
Καλοπήτας Γ.
Presentation monitor

Συγγραφέας