ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο καρκίνος κεφαλής και τραχήλου που σχετίζεται με λοίμωξη από τον ιό HPV αποτελεί ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα με υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης στη θεραπεία και βελτιωμένη συνολική επιβίωση. Ο ρόλος της εισαγωγικής χημειοθεραπείας παραμένει αμφιλεγόμενος. ΜΕΘΟΔΟΙ-ΣΚΟΠΟΣ Η παρουσίαση περιστατικού ασθενούς 56 ετών με τοπικά προχωρημένο πλακώδες καρκίνωμα της βάσης της γλώσσας (cT3N1 κατά TNM 8th edition), p16+. Κατά την προσέλευσή του, ο ασθενής ανέφερε δυσχέρεια στην αναπνοή, προοδευτικά επιδεινούμενη και δυσκαταποσία. Λόγω του αναμενόμενου ακτινικού οιδήματος, της επαπειλούμενης απόφραξης του αεραγωγού και της θεωρούμενης, λόγω p16+, χημειοευαισθησίας του όγκου, ο ασθενής αντιμετωπίστηκε με εισαγωγική χημειοθεραπεία με 3 κύκλους TPF. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αμέσως μετά τον πρώτο κύκλο χημειοθεραπείας, ο ασθενής ανέφερε δραματική βελτίωση της συμπτωματολογίας του, τόσο της δύσπνοιας όσο και της δυσφαγίας. Μετά την ολοκλήρωση της εισαγωγικής χημειοθεραπείας, η επανασταδιοποίηση με MRI έδειξε σημαντική μείωση του όγκου. Ακολούθως, ο ασθενής υποβλήθηκε σε ριζική ογκομετρική τοξοειδή ακτινοθεραπεία. Έλαβε με την τεχνική του ταυτόχρονου boost και καθημερινή απεικονιστική καθοδήγηση, σε 33 συνεδρίες θεραπείας τις εξής δόσεις: 6996/212 cGy στον υπολειπόμενο όγκο μετά την εισαγωγική χημειοθεραπεία, 6600/200 cGy στην αρχική έκταση της νόσου πριν την έναρξη της χημειοθεραπείας, 5940/180 cGy σε αμφοτερόπλευρους άνω και μέσους τραχηλικούς λεμφαδένες και 5445/165 cGy στον κατώτερο τράχηλο. Παράλληλα ελάμβανε χημειοθεραπεία με cisplatin 40 mg/m2. Ολοκλήρωσε το πλήρες πλάνο της ακτινοχημειοθεραπείας, χωρίς διακοπές ή αυξημένη τοξικότητα, τραχειοστομία ή εξάρτηση από PEG. Τρεις μήνες μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας ο κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος ανέδειξε πλήρη ύφεση και 2 χρόνια μετά ο ασθενής είναι ελεύθερος νόσου. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η εισαγωγική χημειοθεραπεία ακολουθούμενη από ακτινοχημειοθεραπεία μπορεί να αποτελέσει θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο p16+ στοματοφαρυγγικό καρκίνο και επαπειλούμενη απόφραξη του αεραγωγού.

Abstract ID
AA-061

Συγγραφέας