ΤΡΙΠΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ <<ΟΓΚΟΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑ-PHANTOM TUMOR>> ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ

Μπαρλαμπάς Α.

Εθνικό Σύστημα Υγείας ΕΣΥ

Εισαγωγή

Η περίπτωση όγκου φάντασμα του πνεύμονα, περιλαμβάνει την οζόμορφη συλλογή υγρού εντός της μεσολοβίου σχισμής, που αρχικά δημιουργεί την εντύπωση ύπαρξης μάζας. Το πρόβλημα της σωστής διαφοροδιάγνωσης είναι μεγαλύτερο ιδιαίτερα στην απλή ακτινογραφία. Παρουσιάζεται ένα περιστατικό με τρείς οζόμορφες πνευμονικές εστίες, το σχήμα, η θέση και η πυκνότητα των οποίων, καθώς και η παρουσία χρόνιων εγκυστωμένων υπεζωκοτικών συλλογών, παραπέμπουν στην παρουσία πολλαπλών περιπτώσεων όγκου φάντασμα-phantom tumor του πνεύμονα.

Σκοπός

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εφιστήσει την προσοχή στον μη έμπειρο και μη εξειδικευμένο ιατρό, της ύπαρξης καλοήθων ευρημάτων, τα οποία μιμούνται παθολογικές καταστάσεις και το αντίστροφο. Η προσεκτική μελέτη μιας διαγνωστικής εξέτασης και ο συγκριτικός ή περαιτέρω έλεγχος, προφυλάσσουν από γρήγορα εσφαλμένα συμπεράσματα.

Μεθοδοι

Νοσηλευόμενη ασθενής υποβλήθηκε σε απλή αξονική τομογραφία θώρακος, στα πλαίσια του γενικότερου ελέγχου της νοσηλείας της.

Αποτελέσματα

Η αξονική τομογραφία ανέδειξε υπεζωκοτικές συλλογές άμφω, μεγαλοκαρδία, καθώς και παρουσία τριών οζόμορφων εστιών, μία στον αριστερό πνεύμονα και δύο στον δεξιό με μέγιστη πυκνότητα έως 18 μονάδες Hounsfield και μέση διάμετρο περίπου πέντε εκατοστά. Οι δύο εξ αυτών βρίσκονται στην χαρακτηριστική ανατομική θέση της μείζονος μεσολοβίου σχισμής, ενώ η τρίτη βρίσκεται στην περιοχή του δεξιού οπίσθιου βασικού τμήματος, παρουσιάζει τα ίδια χαρακτηριστικά με τις προηγούμενες και πιθανών αποτελεί εγκυστωμένη συλλογή εντός επικουρικής μεσολοβίου σχισμής ή εγκύστωση στα πλαίσια των γενικώτερων υπεζωκοτικών εγκυστώσεων της ασθενούς. Η διαφοροδιάγνωση των οζόμορφων εστιών με βάσει τα απεικονηστικά χαρακτηριστικά τους περιλαμβάνει τα εξείς: α)Σπάνιες μεταστατικές εστίες με χαμηλή πυκνότητα (λιποσάρκωμα, βλεννώδεις όγκοι πεπτικού ή γεννητικού συστήματος, τακείσες δευτεροπαθείς εντοπίσεις, νεφρικός καρκίνος κ.τ.λ.), β) τακείσες πολλαπλές πρωτοπαθείς εντοπίσεις όγκου του πνεύμονα, (καρκίνος εκ πλακώδους επιθηλίου, κ.τ.λ.), γ) αμαρτώματα πνεύμονα, δ)ινώδης όγκος της μεσολοβίου σχισμής, ε) λιπώδης πνευμονία, στ) συγκέντρωση υγρού εντός της μεσολοβίου σχισμής, ζ)λίπωμα πνεύμονα η) μυελολίπωμα πνεύμονα.

Συμπεράσματα

Η συλλογή υγρού εντός της μεσολοβίου σχισμής του πνεύμονα, μπορεί να δώσει την εσφαλμένη εντύπωση πνευμονικού όγκου, ιδιαίτερα στην απλή ακτινογραφία θώρακος. Στην περίπτωση της αξονικής τομογραφίας η δυνατότητα μέτρησης της πυκνότητας μιας αλλοίωσης, σε συνδυασμό με την παρεχόμενη υψηλή ανατομική λεπτομέρεια της θέσης και των χαρακτηριστικών της βλάβης, μπορεί να οδηγήσει σχετικά εύκολα στην σωστή διάγνωση. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών, ή τεχνητών σφαλμάτων απεικόνισης, η σύγκριση με προηγούμενες ή επόμενες εξετάσεις μπορεί να επιλύσει τυχόν διαφωνίες, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η χορήγηση ενδοφλεβίου σκιαγραφικής ουσίας.

Abstract ID
AA-005

Συγγραφέας