ΟΞΕΙΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΜΕ 3D-CONFORMAL ΚΑΙ VMAT ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί τoν δεύτερο σε συχνότητα καρκίνο στους άνδρες, σύμφωνα με τα νεότερα στατιστικά στοιχεία του CDC. Ως τα πλέον αποτελεσματικά θεραπευτικά μέσα θεωρούνται η ριζική προστατεκτομή, η ακτινοθεραπεία (εξωτερική ή βραχυθεραπεία) και η ορμονοθεραπεία. Η εξωτερική ακτινοβόληση του καρκίνου του προστάτη είναι εφικτή με διαφορετικές τεχνικές, ανάμεσά τους την 3D-conformal και την VMAT, η καθεμία από τις οποίες μπορεί να επιφέρει παρενέργειες, λόγω της τοξικότητας που προκαλεί στους υγιείς ιστούς, παρά τα αυστηρά πρωτόκολλα που ακολουθούνται για την προστασία τους. Μελετάται η εμφάνιση οξέων ανεπιθύμητων ενεργειών που εμφανίζονται στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο του προστάτη, στις διαφορετικές τεχνικές 3D-conformal και VMAT.

Abstract ID
AA-074

Συγγραφέας