Εισαγωγή

Το pembrolizumab, ένα εξανθρωποποιημένο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG4 έναντι του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου-1 (PD-1), κατέχει τα τελευταία χρόνια σημαντική θέση στη θεραπευτική φαρέτρα κακοηθειών που εμφανίζουν μικροδορυφορική αστάθεια (MSI-H). Προκαλεί συχνά ανεπιθύμητες ενέργειες, ωστόσο επιπλοκές από το νευρικό σύστημα είναι εξαιρετικά ασυνήθεις.

 

Παρουσίαση περιστατικού

Αναφέρουμε την περίπτωση γυναίκας 56 ετών με ιστορικό οζώδους βρογχοκήλης, αρτηριακής υπέρτασης και μεταστατικού καρκινοσαρκώματος ενδομητρίου για το οποίο ελάμβανε pembrolizumab και εμφάνισε οπτική νευρίτιδα. Η διάγνωση της κακοήθειας τέθηκε προ 2ετίας και υποβλήθηκε σε ολική υστερεκτομή μετά των εξαρτημάτων. Ιστολογικά ανεδείχθη καρκινοσάρκωμα ενδομητρίου MMRD, για το οποίο έλαβε επικουρική χημειοθεραπεία με καρβοπλατίνα και πακλιταξέλη. Τρείς μήνες μετά την ολοκλήρωση αυτής, διαπιστώθηκε σπάνια υποτροπή σε τραχηλικούς λεμφαδένες και ξεκίνησε θεραπεία με pembrolizumab για συνολικά 14 κύκλους με κλινική και απεικονιστική ανταπόκριση. Λόγω σταδιακής εγκατάστασης θάμβους όρασης αριστερού οφθαλμού από 20ημέρου, προσήλθε για εκτίμηση και διαπιστώθηκε αμφοτερόπλευρο οίδημα οπτικών θηλών και αμαύρωση αριστερού οφθαλμού με περιφερικά σκοτώματα του δεξιού οφθαλμού. Η μαγνητική τομογραφία ανέδειξε σκιαγραφική ενίσχυση του αριστερού οπτικού νεύρου ενώ η οσφυονωτιαία παρακέντηση δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα. Έλεγχος για ολιγοκλωνικές ζώνες και αντισώματα έναντι ακουαπορίνης-4 και MOG ήταν αρνητικός. Η διενέργεια οπτικών προκλητών δυναμικών ανέδειξε παράταση του P100 στον αριστερό οφθαλμό. H ασθενής τέθηκε σε αγωγή με ενδοφλέβια μεθυλπρεδνιζολόνη (1γρ/ ημέρα για 5 ημέρες) με σταδιακή μείωση από του στόματος και μικρή βελτίωση της οπτικής οξύτητας (αντίληψη κινούμενων αντικειμένων). Ένα μήνα αργότερα, σε επανέλεγχο αναδείχθηκε μείωση της σκιαγραφικής ενίσχυσης του αριστερού οπτικού νεύρου, χωρίς περαιτέρω βελτίωση της οπτικής οξύτητας, οπότε και ακολούθησε νέο σχήμα μεθυλπρεδνιζολόνης καθώς και συνεδρίες πλασμαφαίρεσης χωρίς κλινική ανταπόκριση.

 

Συμπέρασμα

Η οπτική νευρίτιδα είναι μία σπάνια και πολύ σοβαρή παρενέργεια της ανοσοθεραπείας με pembrolizumab. Η θεραπεία με κορτικοστεροειδή δεν φαίνεται να συνδυάζεται με ουσιαστικό όφελος.

Abstract ID
AA-013

Συγγραφέας