Εισαγωγή: Το χολαγγειοκαρκίνωμα αποτελεί έναν ετερογενή όγκο, του οποίου η βιολογική συμπεριφορά και πρόγνωση διαφέρει ανάλογα με την εντόπιση. Η έλλειψη αρκετών προοπτικών δεδομένων σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και τα κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών με τον σπάνιο αυτόν όγκο αναδεικνύει τη σημαντικότητα των αναδρομικών δεδομένων πραγματικού χρόνου.

Μέθοδοι: Στη μελέτη μας καταγράψαμε αναδρομικά τα κλινικά χαρακτηριστικά, τις μοριακές αλλαγές καθώς και δεδομένα επιβίωσης ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα, οι οποίοι αντιμετωπίστηκαν στη Βιοκλινική Θεσσαλονίκης και στην Πανεπιστημιακή Ογκολογική κλινική του ΠΕΠΑΓΝΗ.

Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης είναι να συγκρίνει τα δεδομένα των ασθενών όπως καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο, συγκριτικά με αυτά των κλινικών μελετών.

Αποτελέσματα: Στη μελέτη μας συμμετείχαν 58 ασθενείς με μέση ηλικία διάγνωσης τα 65.2 έτη, οι οποίοι διαγνώσθηκαν από τον 08/2016 έως και τον 11/2022. Οι περισσότεροι ασθενείς ήταν άνδρες (30/58) και έπασχαν από ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα (39/59). Σε χειρουργική εκτομή υποβλήθηκαν 34 ασθενείς, ενώ σε 5 το χειρουργείο ήταν παρηγορικό. 16/29 ασθενείς με ριζικό χειρουργείο έλαβαν συμπληρωματική χημειοθεραπεία, ενώ 55% αυτών που χειρουργήθηκαν υποτροπίασαν. 38 ασθενείς έλαβαν θεραπεία 1ης γραμμής, εκ των οποίων οι 13 έλαβαν στην πρώτη γραμμή συνδυασμό χημειοθεραπείας με ανοσοθεραπεία. Ως πιθανοί προδιαθεσικοί παράγοντες καταγράφηκαν η παχυσαρκία, η υψηλή χοληστερόλη, ο διαβήτης και η λοίμωξη με τους ιούς ηπατίτιδας. Ενδεικτικά, μόνο τέσσερις ασθενείς είχαν ιστορικό λοίμωξης με ιό της ηπατίτιδας. Ακόμη, σε μοριακό έλεγχο σωματικών μεταλλάξεων υποβλήθηκαν 24 ασθενείς και σε 14 από αυτούς ανιχνεύθηκε κάποια μοριακή αλλαγή και οι 12 από αυτούς έπασχαν από ενδοηπατικό χολαγγειοκαρκίνωμα.

Συμπεράσματα: Η συχνότητα του χολαγγειοκαρκινώματος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια με υπερίσχυση του ενδοηπατικού. Η ενδοηπατική εντόπιση σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα ανεύρεσης μοριακών αλλαγών στον όγκο. Ο έλεγχος μοριακών αλλαγών σε περισσότερους ασθενείς αναμένεται να αναδείξει νέους θεραπευτικούς στόχους βελτιώνοντας την πρόγνωση των ασθενών με χολαγγειοκαρκίνωμα.

 

Abstract ID
AA-027

Συγγραφέας