ΧΑΜΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΡΤΙΖΟΛΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Εισαγωγή: Η κορτιζόλη ασκεί σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού στα στρεσσογόνα ερεθίσματα ως τελικό προϊόν του άξονα Υποθαλάμου-Υπόφυσης-Επινεφριδίων (ΥΥΕ). Κατά το οξύ stress οι συγκεντρώσεις κορτιζόλης αυξάνονται ως απάντηση στην υπερέκκριση της ACTH με σκοπό την προστασία του οργανισμού. Στο χρόνιο stress οι τιμές κορτιζόλης επίσης είναι αυξημένες χωρίς όμως να διατηρούν την προστατευτικό τους ρόλο. Οι διαταραχές των γλυκοκορτικοειδών και οι επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη των κακοηθειών δεν έχουν διερευνηθεί. Οι διαταραχές ενδέχεται να επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη και αρνητικά στην πρόγνωση των κακοηθειών, διαταράσσοντας τους μηχανισμούς απόπτωσης των καρκινικών κυττάρων. Η εκτίμηση του χρόνιου stress και της λειτουργίας του άξονα ΥΥΕ παρουσιάζει δυσκολίες και προβληματίζει την ερευνητική κοινότητα καθώς στις αιματολογικές κακοήθειες αλλά και στους συμπαγείς όγκους δεν έχει μελετηθεί.

Σκοπός: Μελετήσαμε τις συγκεντρώσεις κορτιζόλης στην τρίχα, ως δείκτη χρόνιου stress, σε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες κατά τη διάγνωσή τους και την πιθανή συσχέτιση με το χρόνιο stress της νόσου.

Μεθοδολογία : Μελετήσαμε παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες κατά τη διάγνωση του νοσήματος από το 2018-2022 και τα συγκρίναμε με υγιή παιδιά ίδιου φύλου και ηλικίας. Όλα τα παιδιά ήταν κάτοικοι της Ελλάδας και ανήκαν στην Καυκάσια φυλή. Μετρήσαμε την κορτιζόλη της τρίχας -3εκ- και στα δύο group. Κάθε 1εκ της τρίχας από το κρανίο αντικατοπτρίζει το stress του οργανισμού τον τελευταίο μήνα (Electrochemiluminescense immunoassay “Cortisol II” on the automated analyzer Cobas e411-ROCHE DIAGNOSTICS (GmbH, Mannheim)).

Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 34 παιδιά, τα 20 ήταν αγόρια, με αιματολογικές κακοήθειες, ηλικίας 1-18 ετών (9.2±4.60). Οξεία Λεμφοβλαστική λευχαιμία είχαν 21 παιδιά, 2 Χρόνια Μυελογενή λευχαιμία, 5 είχαν λέμφωμα Hodgkin, 6 είχαν Non-Hodgkin λέμφωμα. Η ομάδα ελέγχου (control group) περιελάμβανε 50 παιδιά (ηλικίας 9.42± 3.73) τα 24 ήταν αγόρια. Μετά την εφαρμογή ROUT test για τα Outliers, συμμετείχαν 28 παιδιά με κακοήθεια και 49 υγιή. Κατά τη σύγκριση των συγκεντρώσεων κορτιζόλης βρέθηκε ότι τα παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές κορτιζόλης σε σχέση με τα υγιή (p-value 0.049).

Συμπεράσματα: Οι συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στα παιδιά με αιματολογικές κακοήθειες είναι μικρότερες συγκριτικά με τα υγιή, εύρημα που αντανακλά πιθανή διαταραχή στην απάντηση του οργανισμού στο χρόνιο stress της νόσου. Πιθανόν τα νεοπλασματικά κύτταρα προκαλούν καταστολή της απάντησης του οργανισμού ώστε να επιβιώσουν. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για την κατανόηση της καταστολής της απάντησης του οργανισμού στο χρόνιο stress της νόσου που προκαλείται από τις κακοήθειες.

Abstract ID
AA-066

Συγγραφέας