Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής, άρρεν, 65 ετών προσέρχεται για τακτικό έλεγχο ρουτίνας στο Βιοπαθολογικό Εργαστήριο του ΚΥ Νίκαιας.

Ατομικό αναμνηστικό: ΑΥ, υπερχοληστερολαιμία, βαρύς καπνιστής, αδυναμία, καταβολή τον τελευταίο χρόνο, συχνοουρία, περιστασιακά πόνος στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Υλικό και μέθοδοι: διενεργήθηκε γενική αίματος στον αιματολογικό αναλυτή CelltacG ΜΕΚ 9100 της NIHONKOHDEN, βιοχημικός έλεγχος στον KONELAB 60 και γενική ούρων με τη μέθοδο των 10 παραμέτρων.

Αποτελέσματα: κατά την μικροσκοπική εξέταση του επιχρίσματος του περιφερικού αίματος, ανεδείχθησαν– ορθόχρωμη ορθοκυτταρική αναιμία, PLT:310x103/μL, φυσιολογικός λευκοκυτταρικός τύπος. Ο βιοχημικός έλεγχος ανέδειξε αυξημένη τιμή σε ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, ολική χοληστερίνη, τριγλυκερίδια. Εκείνο που προκάλεσε ενδιαφέρον αρχικά, ήταν το γεγονός ότι στην μικροσκοπική εξέταση του ιζήματος των ούρων ανευρέθηκαν άφθονα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λεγόμενα <παλαιά ερυθρά>, τα εκ του σπειράματος προερχόμενα. Ζητήθηκε επαναληπτική λήψη με νέο δείγμα την επόμενη μέρα προς επιβεβαίωση του αποτελέσματος, το οποίο επανέλαβε την αρχική διάγνωση. Μετά τη λήψη ιστορικού από τον Βιοπαθολόγο, παραπέμφθηκε για περαιτέρω έλεγχο (απεικονιστικός έλεγχος), ο οποίος αρχικά ήταν αρνητικός για νεόπλασμα. Η διενέργεια της γενικής ούρων επανελήφθη μετά από 9 μήνες και το αποτέλεσμα ήταν όμοιο με το αρχικό. Μάλιστα δε ο ασθενής επισκέφθηκε τα επείγοντα τριτοβάθμιου νοσοκομείου λόγω πόνου στην οσφύ και στην κοιλιακή χώρα. Εκεί μετά από ενδελεχή έλεγχο διεγνώσθη καρκίνωμα μεταβατικού επιθηλίου (καρκίνος της ανώτερης αποχετευτικής οδού) και σε δεύτερο βαθμό διενεργήθηκε νεφρο-ουρητηρεκτομή.

Συμπεράσματα: Ο καρκίνος της ανώτερης αποχετευτικής οδού (νεφρική πύελος, κάλυκες, ουρητήρας) είναι σχετικά σπάνιος σε σύγκριση με τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης και στο 50% των περιπτώσεων διαπιστώνεται στα πλαίσια διερεύνησης αιματουρίας. Το 95% των όγκων της νεφρικής πυέλου, των καλύκων και του ουρητήρα είναι από μεταβατικό επιθήλιο. H κριτική σκέψη του ιατρού-Βιοπαθολόγου, η για πολλούς, λανθασμένα βέβαια, όχι σημαντική εξέταση της γενικής ούρων, ανέδειξε για πολλοστή φορά την σημασία της ως πρώιμο διαγνωστικό εργαλείο στην διερεύνηση του καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος. Επιπρόσθετα, ανέδειξε την σπουδαιότητα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η οποία θα πρέπει να προλαμβάνει, να ανευρίσκει και να προωθεί τους ασθενείς, με τεκμηριωμένα πλέον στοιχεία, στις νοσοκομειακές δομές.

Abstract ID
AA-078

Συγγραφέας