Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού είναι η πιο συχνή μορφή καρκίνου στο γυναικείο φύλο. Η χρησιμότητα των ειδικών πλαστικών θηκών μαστού (Breast Cups) είναι απαραίτητη σε γυναίκες που κάνουν ακτινοθεραπεία και διαθέτουν μεγάλο στήθος.

Σκοπός: Η περιγραφή περιστατικού που υποβλήθηκε σε συμπληρωματική ακτινοθεραπεία με τη χρήση ειδικής πλαστικής θήκης, λόγω του ευμεγέθους μαστού.

Μέθοδος Ανασκόπησης: Πρόκειται για μελέτη περίπτωσης σε θήλυ 46 ετών, που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση τμηματικής ογκεκτομής Δεξιού Μαστού σε μεγάλο νοσοκομείο της Θεσσαλίας.

Αποτελέσματα: Γυναίκα ασθενής 46 ετών, μη καπνίστρια, πάσχουσα από πορογενές διηθητικό νεόπλασμα Δεξιού Μαστού υπεβλήθη σε ογκεκτομή οζιδίου (διαμέτρου 1,4 cm). Η βιοψία ανέδειξε διηθητικό καρκίνωμα Grade 1 με ελεύθερα διηθητικά χειρουργικά όρια. Δεν ανεβρέθηκαν μεταστάσεις στους 3 αφαιρεθέντες φρουρούς λεμφαδένες. Οι βιοδείκτες ήταν θετικοί στα οιστρογόνα και τη προγεστερόνη, το CerbB2: αρνητικό και το Ki-67: 5%. Η ασθενής κατετάγει στο στάδιο Ι (TNM: T1cN0M0). Πραγματοποιήθηκε ακτινοθεραπεία με την μέθοδο IMRT σε συνδυασμό με IGRT στο δεξιό μαστό και έπειτα συστήθηκε ορμονοθεραπεία. Η ασθενής πραγματοποίησε αξονική τομογραφία θώρακος για να ληφθούν τα σωματομετρικά στοιχεία για την εκπόνηση του πλάνου θεραπείας. Εφαρμόστηκε ειδική πλαστική θήκη μαστού για την ακινητοποίηση και την σταθερή διαμόρφωση του μαστού για όλο το διάστημα θεραπείας. Η θεραπεία ξεκίνησε αφού επιβεβαιώθηκαν με ψηφιακές περιστροφικές και σταθερές εικόνες η ευστοχία των ακτίνων. Η θεραπεία προγραμματίστηκε να γίνει με τη χρήση Κατευθυντήρος Πολλαπλών Φύλλων για τον περιορισμό της δόσεως στους γειτνιάζοντες φυσιολογικούς ιστούς. Πραγματοποιήθηκαν 30 συνεδρίες με φωτόνια ενέργειας 6 MV με δύο πεδία ημερησίως, με ημερήσια δόση 180 cGy και πρόγραμμα πέντε θεραπειών την εβδομάδα. Δόθηκε συνολικά δόση 5400 cGy (ισοδοσική καμπύλη 97%) σε όλο το Δεξιό μαστό τοπικά (χωρίς λεμφαδένες μασχάλης και υπερκλείδιους).

Συμπεράσματα: Η υψηλή ακρίβεια του γραμμικού επιταχυντή σε συνδυασμό με τα breast cups που τοποθετούνται στον μαστό ελαττώνουν τις παρενέργειες στους γειτονικούς ιστούς και όργανα (καρδιά, πνεύμονες). Έτσι επιτρέπει την επικέντρωση της ακτινοβολίας στο σημείο του όγκου χωρίς να διαχέονται οι δόσεις ακτινοβολίας στους γειτονικούς ιστούς.

Abstract ID
AA-033

Συγγραφέας