ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η οξαλιπλατίνα είναι ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα χημειοθεραπευτικά φάρμακα στον ορθοκολικό καρκίνο. Είναι γνωστό από πολλές μελέτες ότι μπορεί να προκαλέσει νευροπάθεια καθώς επηρεάζει τους διαύλους Na με επακόλουθη υπερευαισθησία αυτών. Ωστόσο σπάνια έχει περιγραφεί στη βιβλιογραφία σπασμός των στεφανιαίων αγγείων κατά την χορήγηση οξαλιπλατίνας.

ΣΚΟΠΟΣ

Παρουσίαση περίπτωσης γυναίκας ασθενούς 67 ετών με μεταστατικό καρκίνο παχέος εντέρου που παρουσίασε οξύ στεφανιαίο σύνδρομο οφειλόμενο σε σπασμό των στεφανιαίων αγγείων κατά τη διάρκεια χορήγησης οξαλιπλατίνας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η ασθενής, χωρίς αξιοσημείωτο προηγούμενο ατομικό ιστορικό, διαγνώστηκε με καρκίνο αριστερού κόλου( all RAS και BRAF wild type, MSS) με ηπατικές μεταστάσεις (στάδιο IV) τον Αύγουστο του 2022. Έκτοτε ελάμβανε χημειοθεραπεία με το πρωτόκολλο mFOLFOX6 + Panitumumab κάθε 2 εβδομάδες με καλή ανοχή της θεραπείας και με σημαντική απεικονιστική βελτίωση μετά από 3 μήνες θεραπείας.

Στον όγδοο κύκλο θεραπείας, η ασθενής παραπονέθηκε για έντονο άτυπο οσφυϊκό άλγος με αντανάκλαση στην μεσοπλατιαία χώρα κατά τη διάρκεια της χορήγησης της οξαλιπλατίνας. Άμεσα διεκόπη η χορήγηση και αντιμετωπίστηκε ως πιθανή αλλεργική αντίδραση με χορήγηση υδροκορτιζόνης και διμεθινδένης ενδοφλεβίως. Στο ΗΚΓ κατά τη διάρκεια του επεισοδίου παρατηρήθηκε κατάσπαση του τμήματος ST κατά 1 mm στις απαγωγές I, aVl, V5, V6 και στον εργαστηριακό έλεγχο ανευρέθη αύξηση της τροπονίνης TnΗ: 320 pg/ml ( φ.τ.: 0-48).Η ασθενής εισήχθη στην ογκολογική κλινική για περαιτέρω αντιμετώπιση. Υπεβλήθη σε Echo καρδίας οπού ανέδειξε κλάσμα εξώθησης 55%, ήπια διαστολική δυσλειτουργία, μικρή MR και TR, χωρίς τμηματικές υποκινησίες. 48 ώρες μετά την εισαγωγή της παρατηρήθηκε ήπια περαιτέρω αύξηση της τροπονίνης έως 450 pg/ml χωρίς όμως επανάληψη επεισοδίου άλγους. Η στεφανιογραφία δεν ανέδειξε παθολογικά ευρήματα και τελικώς αντιμετωπίστηκε συντηρητικά ως NSTEMI οφειλόμενο σε αγγειόσπασμο με μετοπρολόλη και tts νιτρογλυκερίνης.Η ασθενής 2 μήνες μετά τη νοσηλεία της παραμένει ελεύθερη παρόμοιου καρδιολογικού επεισοδίου και συνεχίζει την χημειοθεραπεία με capecitabine και panitumumab.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μολονότι η οξαλιπλατίνα αποτελεί κύριο χημειοθεραπευτικό παράγοντα για ασθενείς με ορθοκολικό καρκίνο, λίγες αναφορές έχουν γίνει μέχρι σήμερα που να την συσχετίζουν με οξέα καρδιακά συμβάματα. Ο υποκείμενος μηχανισμός της καρδιαγγειακής τοξικότητας μένει να διευκρινιστεί.

Abstract ID
AA-068

Συγγραφέας