ΣΚΟΠΟΣ: Παρηγορική υποκλασματοποιημένη εξωτερική ΑΚΘ σε ασθενή 77 ετών πάσχουσα από μίτωση ενδομητρίου σταδίου IIIB με κολπορραγία και σοβαρού βαθμού άνοια.

ΜΕΘΟΔΟΣ – ΥΛΙΚΟ : Η ασθενής παραπέμφθηκε από τους γυναικολόγους για αντιμετώπιση της ανεγχείρητης νόσου της και τον έλεγχο της κολπορραγίας. Η βιοψία ανέδειξε αδενοκαρκίνωμα ενδομητριοειδούς τύπου, ιστολογικού βαθμού κακοήθειας GRADE 3. Η MRI πυέλου ανέφερε ΧΚΕ εξορμώμενη από το ενδομήτριο με πλήρη διήθηση του μυομητρίου και επέκταση σε αμφότερα τα παραμήτρια και τον τράχηλο της μήτρας, απεικονιστικό στάδιο τουλάχιστον IIIB. Στην ασθενή εφαρμόστηκε σχήμα 3 συνεδριών (1 ανά εβδομάδα) με Η.Δ.Ο 8 Gy σε γραμμικό επιταχυντή 18MV με τεχνική 3DCRT και Σ.Δ.Ο=24 Gy.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Κατά την πρώτη εκτίμηση της ασθένους, 3 μήνες μετά την ακτινοθεραπεία, σημειώθηκε πλήρης[U1] υποχώρηση της ΧΚΕ της μήτρας (MRI κάτω κοιλίας με σκιαγραφικό) και απόλυτος έλεγχος της αιμορραγίας.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο ενδομητρίου όπου η κλινική τους εικόνα και τα συνοδά νοσήματα δεν επιτρέπουν την εφαρμογή ριζικής ακτινοθεραπείας με κλασική κλασματοποίηση, 1.8-2 Gy, η εφαρμογή ενός σύντομου υποκλασματοποιημένου σχήματος θα μπορούσε να αποτελέσει μια σωστή θεραπευτική επιλογή

 

ΑΑ102

Συγγραφέας