ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Νέες στοχευμένες θεραπείες όπως και η ανοσοθεραπεία μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται και με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει διάγνωση αν τα συγκεκριμένα συμπτώματα είναι ανεπιθύμητες ενέργειες, παρανεοπλασματικό σύνδρομο ή υπερδιάγνωση. Παρακάτω αναφέρεται το διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα που προκύπτει με τη χρήση θεραπείας σε γυναίκα με trastuzumab pertuzumab.

 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

 

Γυναίκα 40 ετών τον 02/2015 διαγνώστηκε με τοπικά προχωρημένο καρκίνο μαστού.

Η βιοψία έδειξε ότι πρόκειται για τριπλά αρνητικό όγκο. Έλαβε εισαγωγική χημειοθεραπεία (4 κύκλου EC, 4 docetaxel) και στη συνέχεια υποβλήθηκε σε μαστεκτομή ypT1N1. Στη συνέχεια έλαβε συμπληρωματική ακτινοθεραπεία.

Τον 09/2017 λόγω δυο μεταστάσεων στο ήπαρ οι οποίες επιβεβαιώθηκαν με PET- CT (SUV:6.9) έγινε κατευθυνόμενη βιοψία. Η ιστολογική εξέταση έδειξε: ER:-, Pr:-, cerbb2:+3, fish+. Ξεκίνησε χημειοθεραπεία docetaxel- pertuzumab- trastuzumab και μετά από 6 κύκλους έλαβε συντήρηση. Οι αξονικές έδειχναν σταθερές τις βλάβες αλλά με εικόνα νέκρωσης. Το PET- CT έδειξε πλήρη απεικονιστική ανταπόκριση εκτός από παθολογική πρόσληψη σε λεμφαδένες στο μεσοθωράκιο (suv :8.4). Έγινε βιοψία EBUS και η ιστολογική εξέταση έδειξε ευρήματα σαρκοείδωσης (κοκκιωματώδης ιστός). Εξέταση ACE στο αίμα ήταν φυσιολογική.

Από το ατομικό ιστορικό η γυναίκα 45 ετών ανέφερε συμπτώματα κόπωσης και σπασμών στο πρόσωπο τους τελευταίους μήνες τα οποία απέδωσε στη θεραπεία. Μετά από συζήτηση με την ασθενή για τις επιλογές τις δεδομένου ότι έχουν αναφερθεί περιστατικά σαρκοείδωσης από αντι her θεραπεία και στη συγκεκριμένη περίπτωση η ασθενής φαίνεται να έχει πλήρη ανταπόκριση της νόσου.

Συναποφασίστηκε η χορήγηση μόνο trastuzumab. Άλλωστε το στάδιο σαρκοείδωσης βάσει του ΡΕΤ - CTείναι Ι.

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

 

Το συγκεκριμένο είναι ένα από τα λίγα περιστατικά που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία να εμφανίζουν sarcoid likeαντίδραση αλλά και το μόνο που έχει πλήρη απεικονιστική ανταπόκριση. Είναι γεγονός πως ο τρόπος αντιμετώπισης κάθε ανάλογου περιστατικού θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν η κατάσταση της νόσου, η ηλικία της ασθενούς και η έκταση της σαρκοειδωσης.

 

 

ΑΑ56

Συγγραφέας