Εισαγωγή: Η χρήση των αναστολέων σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος στις κακοήθειες του ανώτερου πεπτικού αποτελεί σημείο αιχμής και ταχέως εξελισσόμενο πεδίο έρευνας. Για το λόγο αυτό τα τελευταία 5 χρόνια έχουν προκύψει πολλά δεδομένα από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες και αναμένονται ακόμη περισσότερα στο μέλλον.

Σκοπός της μελέτης: Να συστηματοποιήσει και να ανασκοπήσει όλα τα πραγματικά δεδομένα που κοινωνούνται από τις τυχαιοποιημένες μελέτες σχετικά με τη χρήση των αναστολέων σημείων ελέγχου του ανοσοποιητικού συστήματος στη δεύτερξ γραμμή θεραπείας για τους προχωρημένους καρκίνους του ανώτερου πεπτικού. Μέθοδος: συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας και μετα-ανάλυση.

Αποτελέσματα: H συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας ανέδειξε 5 τυχαιοποιημένες, πολυκεντρικές κλινικές μελέτες, οι οποίες μελετούν την ανοσοθεραπεία ως δεύτερης γραμμής θεραπεία των καρκινωμάτων του ανώτερου πεπτικού, σε σύγκριση με την χημειοθεραπεία. Τρεις από αυτές εξέταζαν την χρήση ανοσοθεραπείας με Camrelizumab ή nivolumab, έναντι στη χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής, σε πλακώδη καρκινώματα του ανώτερου πεπτικού. Οι άλλες δυο εξέταζαν τη χορήγηση του pembrolizumab, σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής, στον καρκίνο του οισοφάγου (πλακώδους και αδενικής διαφοροποίησης) και στα αδενοκαρκινώματα του στομάχου και της γαστροισοφαγικής συμβολής

Συνολικα τυχαιοποιήθηκαν 2190 ασθενείς, 1096 από τους οποίους στο σκέλος της ανοσοθεραπείας και 1094 στην καθιερωμένη χημειοθεραπεία.

Η ανοσοθεραπεία, φαίνεται να οφελεί κατά 16% επιπλέον από τον κίνδυνο θανάτου στη δεύτερη γραμμή θεραπείας , σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία (fixed-effect model, HR=0.84, 95% CI 0.76 to 0.93, p 0.0004, χωρίς ετερογένεια I2= 38% ),ενώ φαίνεται να φτάνει ως και 30% σε ασθενείς με CPS τουλάχιστον 1%. Τα πλακώδη καρκινώματα είναι αυτά που οφελούνται περισσότερο. Αντιθέτως, δεν παρατηρείται όφελος από την ανοσοθεραπεία στην πρόοδο νόσου (random-effect model, HR=1.06, 95% CI 0.79 to 1.42, p=0.70, ετερογένεια I2= 90%), σε σχέση με τη χημειοθεραπεία δεύτερης γραμμής, ούτε και στατιστικά σημαντική αύξηση των ανταποκρίσεων της νόσου. Τα ανωτέρω ευρήματα αναδεικνύουν το όφελος της ανοσοθεραπείας στη δεύτερη γραμμή, χρήζουν ωστόσο περαιτέρω διερεύνησης σε μελλοντικές μελέτες.

 

ΑΑ92

Συγγραφέας