Εισαγωγή: Ο κληρονομικός διάχυτος καρκίνος του στομάχου (Hereditary diffuse gastric cancer, HDGC) σχετίζεται με <3% όλων των περιστατικών γαστρικού καρκίνου. Παθογόνες μεταλλάξεις του γονιδίου CDH1 αποτελούν ένα από τα αίτια. Περιγράφουμε την περίπτωση ασθενούς 26 ετών με διάγνωση de novo μεταστατικού αδενοκακρινώματος στομάχου διάχυτου τύπου, στην οποία ο γενετικός έλεγχος ανέδειξε μετάλλαξη στο CDH1 γονίδιο

Περιγραφή περιστατικού: 26 ετών γυναίκα παρουσιάστηκε με διογκωμένο δεξιό υπερκλείδιο λεμφαδένα και λεμφαδένες δεξιού οπίσθιου τραχηλικού τριγώνου. Λόγω προ 4μήνου οδοντιατρικής παρέμβασης για αρκετό διάστημα η λεμφαδενοπάθεια είχε αποδοθεί σε φλεγμονή/λοίμωξη και έλαβε αντιβιωτική και αντιφλεγμονώδη αγωγή. Η βιοψία του υπερκλείδιου λεμφαδένα ανέδειξε αδενοκαρκίνωμα πιθανώς προερχόμενο από το γαστρεντερικό. Η γαστροσκόπηση επιβεβαίωσε την ύπαρξη εξεργασίας στομάχου με χαραχτηριστικά signet ring αδενώματος (διάχυτου τύπου). Περαιτέρω σταδιοποίηση με αξονικές θώρακος και άνω κάτω κοιλίας έδειξαν block παρααορτικών λεμφαδένων σε όλο το μήκος της κοιλιακής αορτής εώς το διχασμό της με πιεστικά φαινομενα και block λεμφαδένων στην υπερκλείδια χώρα. H ανοσοιστοχημεία για HER2 και MSI ήταν αρνητική για υπερέκφραση και δορυφορική αστάθεια αντίστοιχα και έγινε έναρξη θεραπείας με XELOX (Oxaliplatin Xeloda). Μετά τους 4 κύκλους θεραπείας η ασθενής εμφάνιση μεικτή ανταπόκριση με υποστροφή της λεμφαδενοπάθειας, εμφάνιση νέας οστικής βλάβης Ο5, εμφάνιση ΑΡ υπεζωκοτικής συλλογής και μεταστατική εντόπιση στο τοίχωμα της μήτρας. Υποβλήθηκε σε παροχέτευση της πλευριτικής συλλογής και καυτηριασμό με talc και ξεκίνησε 2η γραμμή με Paclitaxel Ramucirumab. Λόγω δυνατότητας δωρεάν ελεγχου από την ΕΟΠΕ για Foundation One Liquid, έγινε έλεγχς που ανέδειξε μη στοχεύσιμες μεταλλάξεις (FGFR 2 amplification, CDH1 A634V (49.1%), GNAS, TP53 ενώ το CPS μετρήθηκε 2%. Παράλληλα ζητήθηκε NGS στον ιστό χωρίς ανάδειξη στοχεύσιμων μεταλλάξεων . Μετά από 6 μήνες θεραπείας με ικανοποιητική ανοχή, η ασθενής εμφάνισε εγκεφαλικές μεταστάσεις ενώ η εξωκράνια νόσος της παρέμενε σε έλεγχο. Η ασθενής απεβίωσε 11 μήνες μετά τη διάγνωση σε υποστηρικτική αγωγή

Γενετικός έλεγχος έδειξε παθολογική σημειακή μετάλλαξη CDH1 c.1901C>Τ (p.Ala634Val)η οποία εκ των υστέρων ανιχνεύτηκε στη μητέρα (ελεύθερο ιστορικό) και στον μικρότερο αδελφό της 19 ετών. Από τη μεριά της μητέρας, δύο γυναίκες (η αδελφή της μητέρας της ασθενή και η μητερα τους) είχαν ιστορικό αδενοκαρκινώματος μαστού ωστόσο είχαν αρνηθεί να υποβληθούν αρχικά σε έλεγχο καθώς δεν επιθυμούσαν να γνωρίζουν το αποτέλεσμα

Συμπεράσματα: Η μετάλλαξη c.1901C>Τ (p.Ala634Val) στο γονίδιο CDH1 είναι παθογόνος μετάλλαξη και σχετίζεται με την εκδήλωση του κληρονομικού διάχυτου καρκίνου του στομάχου

ΑΑ94

Συγγραφέας