ΙΑΤΡΟΓΕΝΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Εισαγωγή. Το ιατρογενές σύνδρομο διαμερίσματος αποτελεί επιπλοκή η οποία μπορεί να προκληθεί από την θέση λιθοτομής κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Παρότι είναι μια πολύ σπάνια οντότητα, μπορεί να οδηγήσει σε αναπηρία, εάν δεν αναγνωρισθεί και δεν αντιμετωπισθεί κατάλληλα.

Σκοπός. Η παρουσίαση δύο ασθενών, οι οποίοι εμφάνισαν ιατρογενές σύνδρομο διαμερίσματος ως αποτέλεσμα της θέσης λιθοτομής κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Επιπλέον γίνεται μια σύντομη αναφορά στη βιβλιογραφία σχετικά με αυτήν την οντότητα στην ορθοπαιδική.

Υλικό – Μέθοδος. Περίπτωση 1: Ασθενής 19 ετών με αιωρούμενο γόνατο αριστερά, λόγω τροχαίου ατυχήματος, υπεβλήθη σε ορθόδρομη ενδομυελική ήλωση αριστερής κνήμης και σε ανάστροφη ενδομυελική ήλωση μηριαίου σύστοιχα. Η επέμβαση έγινε με τον ασθενή σε θέση λιθοτομής. Αμέσως μετά την επέμβαση, ο ασθενής ανέφερε έντονο πόνο και οίδημα στην υγιή δεξιά γαστροκνημία. Στις επόμενες ώρες μετεγχειρητικά ο πόνος αυτός έγινε εντονότερος, παρά την ισχυρή αναλγησία. Στην κλινική εξέταση τέθηκε η διάγνωση του συνδρόμου διαμερίσματος και ο ασθενής υπεβλήθη σε διάνοιξη των διαμερισμάτων της δεξιάς κνήμης, με καλό τελικό κλινικό αποτέλεσμα. Περίπτωση 2: ασθενής 62 ετών υπεβλήθη σε μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική αριστερού γόνατος σε θέση λιθοτομής. 72 ώρες μετά την επέμβαση ο ασθενής ανέφερε έντονο άλγος δεξιού γλουτού. Στην κλινική εξέταση παρατηρήθηκε σημαντικό οίδημα με τάση και φυσαλίδες στον δεξιό γλουτό, χωρίς νευραγγειακή βλάβη σύστοιχα. Η διαφορά της ενδοδιαμερισματικής πίεσης του δεξιού γλουτού από την διαστολική αρτηριακή πίεση ήταν 25mmHg. Λόγω της καθυστερημένης διάγνωσης συνδρόμου διαμερίσματος στον δεξιό γλουτό, κρίθηκε ανώφελη η χειρουργική φασιοτομή.

Αποτελέσματα. Και οι δύο ασθενείς είχαν καλό κλινικό αποτέλεσμα 6 μήνες μετά την εμφάνιση και αντιμετώπιση του συνδρόμου.

Συμπεράσματα. Το ιατρογενές σύνδρομο διαμερίσματος του υγιούς μέλους είναι μια σπάνια επιπλοκή η οποία μπορεί να επέλθει από τη θέση λιθοτομής του αρρώστου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Πολύωρες επεμβάσεις και συννοσηρότητες του ασθενή αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την εν λόγω οντότητα.

 

 

Abstract ID
AA142
Presenting Author
Παναγιώτης Μπιτάδος

Συγγραφέας