ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Μη Αλκοολική Λιπώδης Νόσος του Ήπατος (ΜΑΛΝΗ) είναι αρκετά συχνή μεταξύ ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) και αυξημένο δείκτη μάζας σώματος (ΔΜΣ). Η ελεγχόμενη παράμερος εξασθένησης (CAP) είναι μία νέα υπερηχογραφική μέθοδος που επιτρέπει την αξιολόγηση της ηπατικής στεάτωσης. Τα διαγνωστικά όρια της CAP για την ανίχνευση της ηπατικής στεάτωση δεν έχουν καθοριστεί σαφώς. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αξιολόγηση της διαγνωστικής ακρίβειας της CAP για την έγκαιρη αναγνώριση της ηπατικής στεάτωσης σε υπέρβαρους ή παχύσαρκους ασθενείς με ΣΔτ2.

ΣΚΟΠΟΣ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών που έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί στη μελέτη.

ΜΕΘΟΔΟΙ

Στην παρούσα μελέτη χρονικής στιγμής συμπεριλήφθηκαν ασθενείς με ΣΔτ2 και ΔΜΣ ≥ 25 kg/m2. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε ελαστογραφία ήπατος με παράλληλη μέτρηση της CAP. Ως εξέταση αναφοράς για τη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ χρησιμοποιήθηκε η μαγνητική τομογραφία με πρωτόκολλο proton density fat traction (MRI-PDFF), με την ΜΑΛΝΗ να ορίζεται ως MRI-PDFF≥ 5%.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στη μελέτη στρατολογήθηκαν 67 ασθενείς με μέση ηλικία τα 59.5 έτη και μέση τιμή γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης HbA1c 7.0%. Το 59.7% των ασθενών ήταν άντρες, ενώ οι μέσες τιμές του βάρους και του ΔΜΣ ήταν 94.4 kg και 32.3 kg/m2 αντίστοιχα. Οι περισσότεροι ασθενείς είχαν συνοδό υπέρταση με υπερχοληστερολαιμία και μέσες τιμές τριγλυκεριδίων και υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεΐνες (HDL) 162.4mg/dL και 41.8mg/dl αντίστοιχα. Οι περισσότεροι ασθενείς λάμβαναν αγωγή με μετφορμίνη σε συνδυασμό με αναστολέα SGLT-2 (εμπαγλιφλοζίνη, νταπαγλιφλοζίνη) ή/και αγωνιστή GLP-1 (σεμαγλουτίδη, λιραγλουτίδη, ντουλαγλουτίδη). H μέση τιμή του CAP ήταν 297.1 dB/m. Το 85.1% των ασθενών είχαν τιμές ελαστογραφίας < 8 kPa. Στο 66% των ασθενών υπήρξε ανάγκη χρησιμοποίησης της κεφαλής XL. To 76% των ασθενών εμφάνιζε δείκτη Fibrosis-4 < 1.3. Η μέση τιμή της MRI-PDFF ήταν 11.2%. Το 49.3% των ασθενών είχαν τιμές MRI-PDFF ≥ 10% ενώ το 76.1% των ασθενών είχαν τιμές MRI-PDFF≥ 5% που θεωρούνται διαγνωστικές για ΜΑΛΝΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σε ασθενείς με ΣΔτ2 η μέτρηση της CAP κατά την ελαστογραφία ήπατος μπορεί να συμβάλλει στην πρώιμη διάγνωση της ΜΑΛΝΗ πριν την εμφάνιση ηπατικής ίνωσης.

Abstract ID
AA-006
Presenting Author
Μαλανδρής Κ.

Συγγραφέας