Εισαγωγή: Οι κιρρωτικοί ηπατοπαθείς ασθενείς είναι μια ομάδα στους οποίους συχνά η ύπαρξη λοιμώξεως υπoδιαγιγνώσκεται. Οι ασθενείς αυτοί είναι ευάλωτοι στην εκδήλωση ευκαιριακών και νοσοκομειακών λοιμώξεων λόγω δυσλειτουργίας της συστηματικής ανοσίας, η οποία επιτείνεται με την πρόοδο της ηπατικής νόσου.

Σκοπός: Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση της συχνότητας, της εντόπισης και των αιτιολογικών παραγόντων των λοιμώξεων στους κιρρωτικούς ηπατοπαθείς ασθενείς.

Μέθοδοι: Αναλύθηκαν δεδομένα 229 ασθενών εκ των οποίων, οι 145 ήταν άνδρες (63,3%) και 80 (36,7%) γυναίκες, με μέση ηλικία τα 61,2 έτη, οι οποίοι νοσηλεύθηκαν στην Παθολογική Κλινική το διάστημα 03/2020- 03/2022. Στη μελέτη μας, η διάγνωση της λοίμωξης ετέθη από την κλινική εικόνα και τον εργαστηριακό έλεγχο.

Αποτελέσματα: 106 ασθενείς (42,6%) είχαν κίρρωση αλκοολικής αιτιολογίας, 78 (31,3%) ιογενούς αιτιολογίας και 5 ασθενείς (2%) είχαν μη αντιρροπούμενη κίρρωση. Η μέση διάρκεια νοσηλείας ήταν 6 ημέρες. 93 ασθενείς (37,3%) διεγνώσθησαν με λοίμωξη, εκ των οποίων οι 69 (27,7%) την ημέρα την εισαγωγής τους(κλινική/φυσική εξέταση, γενική αίματος/ούρων, CRP και ακτινογραφίας θώρακος). Στη συνέχεια η λοίμωξη τεκμηριώθηκε βάσει μικροβιολογικών ευρημάτων(άμεση χρώση Gram, καλλιέργειες, έλεγχος ευαισθησίας), ορολογικών εξετάσεων, μοριακών μεθόδων ταυτοποίησης των μικροβίων, μορφολογία, απαιτήσεις ανάπτυξης, βιοχημεία, ένζυμα, αντιγόνα. Η κλινική λοίμωξη, κυρίως από Gram (-) βακτήρια(Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa) ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας στην ανάγκη νοσηλείας κιρρωτικών ηπατοπαθών ασθενών σε ποσοστό 51%. Δεύτεροι σε ποσοστό 42% έρχονται οι gram θετικοί κόκκοι (Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis). Καταγράφηκε σύξηση του ποσοστού των πολυανθεκτικών μικροβίων (multiresistant bacteria, MR) και των εξαιρετικά ανθεκτικών στελεχών (extensively resistant, XR), κυρίως των Eντεροβακτηριακών ESBL, της Pseudomonas aeruginosa, και του ανθεκτικού στη μεθικιλίνη Staphylococcus aureus σταστιστικά σημαντικό((p=0,04). Σημαντικός αριθμός κιρρωτικών είχαν υποκλινική λοίμωξη.

Συμπεράσματα: Συνιστάται πάντοτε η άμεση έναρξη αντιβιοτικής αγωγής σε όλους τους κιρρωτικούς ηπατοπαθείς νοσηλευόμενους ασθενείς. Η κλινική λοίμωξη από Gram (-) βακτήρια, είναι ο σημαντικότερος παράγοντας στην ανάγκη νοσηλείας κιρρωτικών ηπατοπαθών ασθενών αλλά σε μικρότερο ποσοστό συχνότητας από ότι στο παρελθόν όπως επιβεβαιώνεται από πρόσφατες κλινικές μελέτες με αύξηση του ποσοστού των λοιμώξεων από gram θετικούς μικροοργανισμούς. Η πιο ανησυχητική μεταβολή είναι η αύξηση των πολυανθεκτικών μικροβίων (multiresistant bacteria, MR) και των εξαιρετικά ανθεκτικών στελεχών (extensively resistant, XR).

 

 

 

Abstract ID
AA-011
Presenting Author
ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΡΑΛΟΥΛΑΝΗ
Presentation monitor

Συγγραφέας