Εισαγωγή: Οι ασθενείς με Μεταβολικό Σύνδρομο κινδυνεύουν να αναπτύξουν καρδιαγγειακά νοσήματα, κίρρωση ήπατος και ηπατοκυτταρικό καρκίνο. Αυτή τη στιγμή στα κέντρα μεταμόσχευσης, και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταμοσχεύονται παιδιά κια έφηβοι λόγω του μεταβολικού συνδρόμου και της προχωρημένης ηπατοπάθειας.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή και η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την ευεργετική ή μη επίδραση της διατροφής στο ήπαρ σε ασθενείς με ΜΣ.

Μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των πιο σημαντικών μελετών των τελευταίων ετών.

Αποτελέσματα: Στη δίαιτα RESMENA σε ασθενείς (272) με μεταβολικό σύνδρομο παρατηρήθηκε σημαντική μείωση των ηπατικών ενζύμων, αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης και ασπαρτικής αμινοτρανσφεράσης (Iglesia et al., 2014). Το υπερβολικό βάρος/παχυσαρκία και η κατάχρηση αλκοόλ συσχετίστηκαν με περίμετρο μέσης>94cm (άνδρες) και >80cm(γυναίκες), %BF >25%(άνδρες) και >32%(γυναίκες), τριγλυκερίδια>150mg/dL, λιποπρωτεΐνη υψηλής πυκνότητας χοληστερόλη<40 mg/dL, γλυκόζη>99 mg/dL και ινσουλίνη>20 μU/mL(P < 0,05). Τα βασικά συμπεράσματα, ήταν ότι στους ασθενείς με ηπατίτιδα Β και C η παχυσαρκία ή το αυξημένο βάρος είναι επιβαρυντικός παράγοντας στην ανάπτυξη στεάτωσης(Reis Menta et al., 2015). Σε μια μελέτη παρατήρησης σε ασθενείς άνω των 35 ετών με χρόνια ηπατίτιδα C(n=120) με ΔΜΣ>25 kg/m2 και Μεταβολικό Σύνδρομο, με την εφαρμογή δίαιτας χαμηλών θερμίδων και χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, μετά την παρέλευση 6 μηνών, η γλυκόζη πλάσματος νηστείας, η ινσουλίνη πλάσματος νηστείας, το HOMA-IR, η ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, η αμινοτρανσφεράση αλανίνης και η γ-γλουταμύλιο τρανπεπτιδάση είχαν σημαντικές βελτιώσεις, με μείωση τόσο του επιπολασμού όσο και της σοβαρότητας της στεάτωσης(p < 0,001).Περίπου πριν από δύο δεκαετίες οι ερευνητές ανέφεραν ότι η βιταμίνη D ήταν σε θέση να αναστέλλει τη διαδικασία λιπογένεσης, κατά την οποία τα προ-αδιποκύτταρα μετασχηματίζονται σε ώριμα λιποκύτταρα. Η υπερτροφία και η υπερπλαστικότητα των λιποκυττάρων είναι ο λόγος για την συσσώρευση λίπους και την παχυσαρκία(Sato & Hiragun, 1988; Wood, 2008). Επιπλέον, τα εκχυλίσματα πράσινου τσαγιού φαίνεται ότι μειώνουν την λιποπογένεση σε ασθενείς με MetS, μειώνοντας την έκφραση των παραγόντων μεταγραφής C/EBP-α και PPAR-γ(Arrigo & Colletti 2016).Ο χυμός ροδιού έχει διαπιστωθεί ότι μειώνει την υπεροξείδωση των λιπιδίων πλάσματος σε υγιή άτομα και ηπατοπθή άτομα και ρυθμίζει την ανισορροπία του μεταβολισμού των λιπιδίων σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 (T2DM), γεγονός που υποδηλώνει ότι το ρόδι είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για αυτή τη μεταβολική διαταραχή(Hou et al., 2019).H κατανάλωση λαχανικών συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με τη βελτίωση τιμών SGPT στο Μ.Σ. και συσχετίστηκε ισχυρά με τη βελτίωση τιμών στην ουρία σε ασθενείς με CHB και τριγλυκεριδίων σε ασθενείς με CHC(Καραγιαννίδη & Παναγιωτάκος, 2021).Στη μελέτη των Fabiani et al., 2019, σε ασθενείς με CHB-MΣ, διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση αύξησης τιμών τριγλυκεριδίων (>150 mg/dl) με την κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος κρέατος.

Συμπεράσματα:Το μεταβολικό σύνδρομο μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μάστιγα της σύγχρονης εποχής, που χαρακτηρίζεται από κεντρικής παχυσαρκία, αυξημένα λιπίδια, υψηλό σάκχαρο νηστείας, υψηλή αρτηριακή πίεση, απότοκα της κακής διατροφής, με άμεση συνέπεια τη δυσλειτουργία του ήπατος. Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την δεκαετία 2016 - 2025 ως Δεκαετία για Δράση για τη Διατροφή, καλώντας όλους τους ιθύνοντες να εντείνουν τις δράσεις τους με στόχο τον περιορισμό όλων των μορφών κακής θρέψης, όπως η παχυσαρκία.

Abstract ID
AA-023
Presenting Author
ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΡΑΛΟΥΛΑΝΗ

Συγγραφέας