Εισαγωγή: Η ηπατίτιδα Β είναι ιός μέλος της ομάδας Hepadnaviridae, 100 φορές πιο μολυσματικός από τον HIV και 10 φορές πιο μολυσματικός από τον HCV και ο συνηθέστερος καρκινογόνος παράγοντας για τον άνθρωπο μετά τον καπνό. Οι διατροφικές διαταραχές σε ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο έχουν εγείρει πολλαπλές ανησυχίες επειδή το ήπαρ όπως προαναφέραμε είναι το μεταβολικό εργοστάσιο του οργανισμού.

Σκοπός: Σκοπός της μελέτης μας είναι η καταγραφή και η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με την ευεργετική ή μη επίδραση της διατροφής την εξέλιξη της ηπατίτιδας Β.

Μέθοδοι: Βιβλιογραφική ανασκόπηση των πιο σημαντικών μελετώντων τελευταίων ετών σχετικά με την επίδραση της διατροφής στην ηπατίτιδα Β

Αποτελέσματα: Στη μελέτη των Reis Menta et al., 2015, διερευνήθηκε η κατάσταση διατροφής 80 ηπατολογικών ασθενών(CHB) για το χρονικό διάστημα των δύο χρόνων.Το βασικό συμπεράσματα, ήταν ότι στους ασθενείς με ηπατίτιδα Β η παχυσαρκία ή το αυξημένο βάρος είναι επιβαρυντικός παράγοντας στην ανάπτυξη στεάτωσης. Όπου παρατηρήθηκε υποσιτισμός αυτός συσχετίστηκε με αυξημένη βαρύτητα της ηπατικής νόσου. Στη μελέτη των Ronald et al., 2012, διαπιστώθηκε ότι η επαρκής διατροφική θεραπεία με εξατομικευμένη μεταβολική υποστήριξη και διατροφική παρέμβαση μπορεί δυνητικά να μειώσει νοσηρότητα και θνησιμότητα ασθενών με ηπατική ανεπάρκεια. Μια ακόμη προοπτική τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη, μονοκεντρική κλινική δοκιμή για την αξιολόγηση της επίδρασης της χαμηλής πρόσληψης πρωτεΐνης, με ή χωρίς συμπλήρωμα κετοξέος, στη διατροφή και ανίχνευση πρωτεϊνουρίας, σε 17 ασθενείς με ιό της ηπατίτιδας Β (HBV) και χρόνια σπειραματονεφρίτιδα πρώιμου σταδίου των Mou et al., πραγματοποιήθηκε το 2013.Η μελέτη κατάληξε στο συμπέρασμα ότι ο περιορισμός της διατροφικής πρόσληψης πρωτεϊνών σε 0,6-0,8 g/kg IBW την ημέρα, φαίνεται να έχει αποδεκτό προφίλ ασφαλείας. Η λήψη συμπληρωμάτων με κετοξέα σχετίζεται με μειωμένη ανίχνευση πρωτεϊνουρίας στα ούρα.Σε μια πρωτοποριακή μελέτη παρατήρησης της συμπεριφοράς υγείας Κορεατών ενηλίκων με ηπατίτιδα Β τωνYi et al., 2018, αξιολογήθηκαν οι συχνότητες πέντε συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία(κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, σωματικό βάρος, διάρκεια ύπνου και σωματική δραστηριότητα). Τα δεδομένα ελήφθησαν από το Ινστιντούτο Εθνικής Υγείας της Κορέας, το 2016. Συνολικά, συμμετείχαν 5.887 ασθενείς(2.568 άρρενες, 3.319 θήλεις) άνω των 19 ετών. Στη θετική ομάδα HbsAg σε σχέση με την αρνητική HBsAg ομάδα, το ποσοστό καπνίσματος(45,5% έναντι 38,5%) και η χρήση αλκοόλ(70,4% έναντι 17,6% στους άνδρες και 45,9% έναντι 3,8% στις γυναίκες) ήταν υψηλότερο. Στη θετική ομάδα HbsAg το υψηλότερο ποσοστό των ενηλίκων ήταν υπέρβαροι και σωματικά ανενεργοί. Άρθρο ανασκόπησης επικεντρώθηκε κυρίως στη στενή συσχέτιση μεταξύ των ανάπτυξη χρόνιων ηπατικών παθήσεων και μεταβολικών ανωμαλιών που σχετίζονται με τέσσερα βασικά ιχνοστοιχεία: ψευδάργυρος, χαλκός, σελήνιο και σίδηρος. Η περίσσεια αλλά και η ανεπάρκεια αυτών των ιχνοστοιχείων οδηγεί στην ανάπτυξη χρόνιας ηπατικής νόσου(Himoto & Masaki, 2020).

Συμπεράσματα: Η HBV λοίμωξη της οποίας το φορτίο της νόσου υπολογίζεται περίπου σε 250 εκατομμύρια ασθενείς φορείς του αντιγόνου επιφανείας του HBV (HbsAg), αποτελεί διεθνώς, ένα σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας με σημαντική νοσηρότητα και θνητότητα. Δυστυχώς είναι περιορισμένη η βιβλιογραφία που ασχολείται με τις διατροφικές επιδράσεις στην εξέλιξη των ιογενών ηπατιτίδων. Χρειάζονται περισσότερες μελέτες για την τεκμηρίωση της τυχόν ευεργετικής δράσης της διατροφής στην εξέλιξη της νόσου.

Abstract ID
AA-021
Presenting Author
ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΡΑΛΟΥΛΑΝΗ

Συγγραφέας