ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Οι αναστολείς συμμεταφοράς γλυκόζης-νατρίου 2 (SGLT-2Is) είναι αντιδιαβητικοί παράγοντες που, λόγω της ωσμωτικής διούρησης και νατριούρησης που προκαλούν, έχουν δείξει όφελος στην αντιμετώπιση νοσημάτων κατακράτησης ύδατος. Τρέχουσες μελέτες αξιολογούν την αποτελεσματικότητά τους σε κιρρωτικούς ασθενείς με ασκίτη ανθεκτικό στην διουρητική αγωγή.

ΣΚΟΠΟΣ: Παρουσιάζουμε περίπτωση μεταμοσχευμένης ασθενούς με ασκίτη που έλαβε εμπαγλιφλοζίνη.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ: Γυναίκα 59 ετών, που υπεβλήθη σε ορθοτοπική μεταμόσχευση ήπατος (ΜΗ) προ 4 μηνών για μη αντιρροπούμενη κίρρωση από συλλοίμωξη των ιών της ηπατίτιδας Β και Δ, εξετάζεται στο Εξωτερικό Ιατρείο Μεταμοσχεύσεων. Μετά τη ΜΗ συνεχίζει λήψη 100mg σπιρονολακτόνης και 80mg φουροσεμίδης για την αντιμετώπιση περιφερικών οιδημάτων και εμμένοντος ασκίτη. Επιπλέον, λαμβάνει ινσουλινοθεραπεία για την ρύθμιση σακχαρώδους διαβήτη, αναστολέα καλσινευρίνης, κορτικοστεροειδή σε προοδευτική μείωση και εντεκαβίρη. Η κλινική εξέταση αναδεικνύει ασκιτική συλλογή δευτέρου βαθμού, οιδήματα κάτω άκρων και φυσιολογική αρτηριακή πίεση (130 mmHg). Η ακτινογραφία θώρακος απεικονίζει μικρή υπεζωκοτική συλλογή δεξιάς βάσης πνεύμονα, ενώ ο εργαστηριακός έλεγχος φανερώνει σοβαρή υπονατριαιμία (Na 120 mmol/L), υπο-ωσμωτικότητα ορού (254 mOsm/kg), τιμή νατρίου ούρων 161 mmol/L και ωσμωτικότητα ούρων 298 mOsm/kg. Αποφασίζεται εισαγωγή στην κλινική μας για περαιτέρω αντιμετώπιση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:Η ασθενής αντιμετωπίστηκε για σοβαρή, υπότονη, υπερογκαιμική υπονατριαιμία και ανθεκτικό ασκίτη με εκδήλωση επιπλοκών από τη διουρητική αγωγή. Αρχικά χορηγήθηκε ενδοφλεβίως ισότονο διάλυμα και πραγματοποιήθηκε διακοπή της σπιρονολακτόνης. Μετά από πέντε ημέρες η τιμή νατρίου παρουσιάζει σταθεροποίηση περί τα 126 mmol/L. Αποφασίζεται ο υποδιπλασιασμός της δόσης της φουροσεμίδης και 2 ημέρες μετά, η ασθενής εμφανίζει τιμή νατρίου 132 mmol/L. Λαμβάνει εξιτήριο με τροποποίηση της αγωγής της: μόνιμη διακοπή σπιρονολακτόνης, μείωση φουροσεμίδης σε 20mg ημερησίως και έναρξη 25mg εμπαγλιφλοζίνης. Στον έλεγχο παρακολούθησης μία εβδομάδα, ένα μήνα και τρεις μήνες μετά την νοσηλεία της παρουσιάζει τιμή νατρίου στα 135, 140 και 141 mmol/L, αντίστοιχα. Τα περιφερικά οιδήματα και η υπεζωκοτική συλλογή υποχώρησαν πλήρως στον 1ο μήνα, ενώ ο ασκίτης υποχώρησε σταδιακά ως την πλήρη εξάλειψή του στους τρεις μήνες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η χορήγηση εμπαγλιφλοζίνης συνετέλεσε στην εξάλειψη των περιφερικών οιδημάτων, της υπεζωκοτικής συλλογής και του εμμένοντος ασκίτη σε μεταμοσχευμένη ασθενή, που εμφάνιζε επιπλοκές από τη χορήγηση διουρητικών. Περισσότερα δεδομένα χρειάζονται για να αποσαφηνίσουν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των SGLT-2Is σε αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα.

Abstract ID
AA-063
Presenting Author
Πανάς Π.

Συγγραφέας